ANDREIGAARD Most & Æbler

“Hvor er det skønt af få æbler fra Andreigaard
- det er frugt som er i live og som smager fantastisk.
Og så er det dejligt at spise noget som er produceret
lokalt og bliver leveret af en mand som brænder for et
sundt, økologisk og bæredygtigt produkt.”

Jesper Dynesen, PLH Arkitekter
Efteråret 2014

Andreiaard Abildgaard deltager i forskningsprojektet "Protecfruit" med overdækning af økologiske æbler i perioden 2014-2017. Projektet har fået økonomisk tilskud fra "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet".

EU flag
»Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne«.
”Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.”